Tezhip sanatı: altınlama süslemeler

Tezhip sanatı: altınlama süslemeler

Öncelikle dini ve dini olmayan değerli el yazımı kitapların süslenmesi amacını güden bu sanat dalı, Türk süsleme ve geleneksel el sanatları içerisinde, minyatür, hat ve ebru sanatları gibi uzun bir geçmişe sahiptir.

   Commenter